Hakijat esittelyssä – kuka istuu kunnanjohtajan tuoliin syyskuussa? Esittelemme Inarin kunnanjohtajan virkaa määräaikaan mennessä hakeneet. Ehdokkaita voi vielä tulla lisää, sillä kunnanhallitus jatkoi hakuaikaa maaliskuun lopulle.

TEKSTI: UUSI INARI

Uusi kunnanjohtaja aloittaa työnsä 1. syyskuuta. Nykyinen kunnanjohtaja Reijo Timperi jää eläkkeelle.

Uusi kunnanjohtaja aloittaa työnsä 1. syyskuuta. Nykyinen kunnanjohtaja Reijo Timperi jää eläkkeelle. Kuva: Aleksi Tuomola

Haastattelimme kaikki 13 hakijaa ja luimme heidän hakemuksensa. Vastaukset kysymyksiin 1–7 perustuvat haastatteluihin, hakemuksiin ja muuhun tiedonhankintaan. Vastaukset kysymyksiin 8 ja 9 perustuvat pelkästään haastatteluihin.

 1. Nykyinen asuinpaikka?
 2. Syntymävuosi?
 3. Muodollinen pätevyys virkaan? Jos, mikä koulutus?
 4. Nykyinen työtehtävä?
 5. Aiempi kunnanjohtajakokemus?
 6. Poimintoja aiemmasta työkokemuksesta?
 7. Kytkökset Inariin?
 8. Miksi haet Inarin kunnanjohtajaksi?
 9. Miksi sinut pitäisi valita?
 10. Toimituksen poimintoja hakemuksesta.

 

Raimo Laaksonenlaaksonen-6

 1. Turku
 2. 1957
 3. Muodollisesti pätevä. Kauppatieteiden maisteri ja koneenrakennuksen insinööri.
 4. Sai juuri päätökseen opinnot Turun kauppakorkeakoulussa, etsii töitä.
 5. Ei aiempaa kunnanjohtajakokemusta
 6. Vuosia Turun vesiliikennelaitoksen ja Turun seudun puhdistamo Oy:n käyttöpäällikkönä. Maahantuontiyritys Spektromess Oy:n toimitusjohtaja 1987–1996.
 7. Vaimon tytär puolisoineen asuu Inarissa.
 8. “Kuntakenttä on kovassa puristuksessa. Sillä voisi olla paljon opittavaa yksityisen puolen käytänteistä. Uskon voivani tuoda näitä käytänteitä kuntapäättäjien käyttöön.”
 9. “Projektit, joissa olen ollut, ovat olleet joskus vaikeitakin. Mutta ne on viety maaliin.”
 10. “Sidosryhmäsuhteiden hoidosta minulla on kokemusta Turun seudun puhdistamo Oy:n suunnittelu- ja rakennusaikana, jolloin kävimme tiivistä vuoropuhelua alueen asukkaiden ja mielipidevaikuttajien kanssa jätevedenpuhdistamon rakennuspaikasta. Puhdistamo sijoittui lähelle Turun keskustaa ja se luonnollisesti huolestutti asukkaita.”

 

Jani Leppäjärviinari_leppäjärvi-3

 1. Turtola, kirjoilla Pellossa
 2. 1976
 3. Ei muodollisesti pätevä. Ylempi ammattikorkeakoulututkinto, insinööri.
 4. Tievalaistuksen projektitehtävissä
 5. Ei aiempaa kunnanjohtajakokemusta, mutta kokemusta useista kunnallisista luottamustehtävistä
 6. Projektipäällikkönä sekä suunnittelu- ja projekti-insinöörinä tievalaistuksessa
 7. Ei ole kytköksiä Inariin. Saamelaiset sukujuuret.
 8. “Kunnalliset tehtävät kiinnostavat. Inarissa on hieno luonto ja kaikennäköistä potentiaalia muun muassa matkailun suhteen.”
 9. “Minulla on uusia ajatuksia esimerkiksi matkailun edistämisestä ja näkyvyyden kehittämisestä.”
 10. “Teknillisestä koulutuksestani ja työkokemuksesta huolimatta olen erittäin kiinnostunut kunnallishallinnosta.”

 

Asseri Holopainenasseriholopainen-1

 1. Vesanto
 2. 1979
 3. Ei muodollisesti pätevä
 4. Työtön
 5. Ei aiempaa kunnanjohtajakokemusta
 6. Puistotyöntekijänä, kuorma-auton ja pyöräkuormaajan kuljettajana
 7. Ei ole kytköksiä Inariin.
 8. “Tulevan kunnanjohtajan on osattava toimia globaalisti toimivassa internet-ympäristössä alueensa parhaaksi. Tuen vahvasti kaivosteollisuutta ja arktista rataa.”
 9. “Minulla on hyvät sosiaaliset taidot ja rohkeutta astua esiin, kuunnella ja oppia sekä jakaa kuulemaansa eteen päin.”
 10. “Tarkoitus on kymmenkertaistaa Inarin kunnan koko.”

 

Tero Vainikka

 1. Helsinki
 2. 1982
 3. Ei muodollisesti pätevä
 4. Postityöntekijä
 5. Ei aiempaa kunnanjohtajakokemusta
 6. Työskenteli aiemmin varastotyöntekijänä.
 7. Asui vuoden Inarissa, kun kävi eräopaskoulun Kaamasessa.
 8. “Tuntuu, että minulla on näkemystä asiaan. Minulla ei varsinaisesti ole mitään kokemusta, mutta uskon, että pienellä opastuksella pystyisin selviytymään hommasta.”
 9. “Minulla on näkemystä, varsinkin matkailuun ja tulevaisuuteen nähden. En varmasti tulisi olemaan niin kallis työntekijä kuin mitä kunnanjohtajat yleensä ovat.”
 10. “Te ette palkkaa minua, koska minulla ei ole yliopistotutkintoa eikä kokemusta yritysjohtamisesta. Mutta minä olen timantti Inarille, jos niin haluatte. — Jos ei muuta, niin toivottavasti annoin ajateltavaa. Kunnioittakaa luontoa!”

 

Jaana Vasankarikunnanjohtajahaku_kuva_vasankari-5

 1. Kuopio
 2. 1968
 3. Muodollisesti pätevä. Liikuntatieteen maisteri, filosofian tohtoriopiskelija.
 4. Kuopion kaupungin tapahtumapalveluiden johtaja
 5. Ei aiempaa kunnanjohtajakokemusta
 6. Toimi vuosina 1997–2010 Kuopion kaupungin toimialajohtajana. Sitä ennen työskenteli opetusministeriössä projektisihteerinä ja valtion liikuntaneuvoston päätoimisena sihteerinä. Aiemmin työskennellyt muun muassa yliopiston tutkijana ja Petäjäveden kunnan projektisihteerinä.
 7. Ei suoranaisesti kytköksiä Inariin. Hiihtää paljon ja on vihkiytynyt Lapin-kävijä.
 8. “Inari on kiehtova ja kehittyvä paikkakunta Lapissa. Lapset alkavat olla siinä iässä, että se mahdollistaa uuden avauksen omassa työssä. Taustalla on kiinnostus Inarin kuntaa ja pohjoista paikkakuntaa kohtaan.”
 9. “Kiinnostus, motivaatio, kehittämisen halu, uteliaisuus, valtion kokemus eli ministeriötausta ja kunnallisen hallinnon tuntemus ja kokemus. Voisin olla ulkopuolisena raikas vaihtoehto, mutta kuitenkin sitoutunut arktiseen kehittämiseen.”
 10. “Vahvuuksiani on laaja ja monipuolinen kokemus hallinto- ja johtamistehtävistä, kyky viedä prosesseja läpi, hyvä kielitaito ja kansainvälisyys. Konsernijohtamisen kokemusta on tullut Kuopion kaupungin (ml konserni) johtoryhmän jäsenyyden kautta 1997–2010.”

 

Vesa Tuunainenkunnanjohtajahaku_kuva_tuunainen-4

 1. Hyvinkää
 2. 1966
 3. Muodollisesti pätevä. Filosofian maisteri, hallintotieteiden kandidaatti.
 4. Ei tällä hetkellä palkkatöissä
 5. Oli Sodankylän kunnanjohtaja 2005–2010. Irtisanoutui virasta perhesyihin vedoten. Lisäksi toimi oman työn ohessa lyhyitä jaksoja vastaavana tai virkaa tekevänä kunnanjohtajana, kun oli Muhoksen hallinto- ja talousjohtaja.
 6. Toiminut viimeksi Hyvinkään kaupungin henkilöstöjohtajana. Aiemmin työskennellyt muun muassa suojelupoliisin apulaistarkastajana ja taksinkuljettajana.
 7. Työskenteli kevään 1997 Ivalossa EU-hankkeessa. Käy Inarissa vuosittain.
 8. “Inari on sopivan kokoinen kunta, jossa Lapin kaikki parhaat puolet yhdistyvät mukavaksi, miellyttäväksi kokonaisuudeksi.”
 9. “Varmaan minä olen sellainen henkilö, jonka kanssa on helppo tulla toimeen. Matkan varrella on tarttunut mukaan hyvä kunta-alan osaaminen.”
 10. “Olen siirtänyt Hyvinkään kaupungin henkilöstöhallinnon sähköiseen aikaan. — Luottamushenkilöorganisaation ja virkamieskoneiston toiminnan sekä erilaisten intressien yhteensovittaminen on vahvaa osaamisaluettani.”

 

Pekka Reimanpekkareiman-9

 1. Mäkelä
 2. 1958
 3. Muodollisesti pätevä. Diplomi-insinööri.
 4. Freelancer-projektipäällikkö
 5. Ei aiempaa kunnanjohtajakokemusta
 6. Oli kunnallisen Mikkelin seudun elinkeinoyhtiön projektipäällikkönä tekemässä kehittämissuunnitelmatyötä Mikkelin ja Suomenniemen kuntaliitoksen jälkeen. PKT-säätiön projektipäällikkö. Toiminut myös asiantuntijayrittäjänä ja teollisuudessa.
 7. Ei ole kytköksiä Inariin.
 8. “Kunnanjohtajan tehtävä on mielenkiintoinen, ja Inari on omanlaisensa paikka. Tehtävä ja kunta ovat haastavia, ja Inarin kunnassa etäisyydet ovat pitkät. Sen vuoksi tasapuolisesti toimiminen edellyttää maatiaisjärjen käyttöä.”
 9. “Minulla on ulkopuolelta tulevana neutraali lähestymistapa, ja olen analyyttinen kaikessa mitä teen. Pystyn hakemaan asioiden ytimen ja löydän yleensä parhaan ratkaisun asiassa kuin asiassa.”
 10. “Vaikka ymmärrän yrittäjiä ja innovaattoreita ja tulen heidän kanssaan toimeen, minulla on jalat maassa ja hallitsen talouslaskennan ja budjetoinnin.”

 

Olli Pekka SalminenOmakuva_ollipekkkasalminen-8

 1. Rovaniemi
 2. 1967
 3. Muodollisesti pätevä. Hallintotieteiden maisteri.
 4. Vapaalla
 5. Toimi Tervon kunnanjohtajana vuosina 2008–2010 ja Kemijärven kaupunginjohtajana 2011–2014. Viime kesänä Salmisen virkasuhde purettiin perustuen Kemijärven kaupungin ja Salmisen väliseen kaupunginjohtajasopimukseen, Salmisen mukaan hänen omasta aloitteestaan.
 6. Toiminut muun muassa Karttulan kunnan vs. hallintojohtajana ja Keuruun kaupunginsihteerinä.
 7. Käy kesäisin Inarissa kalastamassa.
 8. “Kunta on erittäin mielenkiintoinen luonnon ja matkailun vuoksi. Haluaisin myös tutustua saamelaiskulttuuriin. Olen lähtöisin Sallasta, joten Lapin kuntien kehittäminen on sydäntä lähellä.”
 9. “Minulla on alan erikoiskoulutus Tampereen yliopiston kunnallistieteiden laitokselta ja vankka työkokemus.”
 10. “Omaan kunnille tänä päivänä erittäin tärkeät sidosryhmäsuhteet niin Lapin kuin valtakunnantason päätöksentekijöihin–.”

 

Ensio Mäntykangasensio mäntykangas-1

 1. Kotikunta Inari, mutta työskentelee tällä hetkellä Salossa
 2. 1958
 3. Ei muodollisesti pätevä. Kuljetusneuvotekniikan insinööri, amk.
 4. Maanrakennusalan kouluttaja
 5. Ei aiempaa kunnanjohtajakokemusta
 6. Toiminut muun muassa autonasentajana, matkailutyöntekijänä ja rakennustyöntekijänä
 7. Ihastui armeija-aikana pohjoiseen, kun eno kaivoi kultaa siellä. Inarissa oli töitä, joten jäi silloin kuntaan.
 8. “Se voisi olla haasteellinen tehtävä. Minulla on visioita siitä, miten kunnan asukkaiden ja yritysten yhteistyötä voisi parantaa. Haluaisin myös olla yhteistyössä saamelaisten kanssa ja tehdä porukalla kuntaa paremmaksi.”
 9. “Olen erilainen kuin nykyinen kunnanjohtaja. Olen oma persoonani ja sanon, mitä ajattelen. Lisäksi olen esiintymiskykyinen.”
 10. “Harrastukset: Tervanteko kesäisin/kullanhuuhdonta satunnaisesti”

 

Ilpo Haalistoilpohaalisto-2

 1. Nousiainen
 2. 1966
 3. Muodollisesti pätevä. Kasvatustieteiden maisteri.
 4. Sukari-konsernin markkinointijohtaja ja Euroopan Unionin Alueiden komitean jäsen
 5. Ei aiempaa kunnanjohtajakokemusta, kaksi kautta kunnanvaltuutettuna
 6. Toiminut kunnallisella alalla muun muassa luokanopettajana
 7. Urheiluharrastuksen ja Suomen Ladun kautta siteitä Inariin
 8. “Inarissa on hyvät kytkökset Eurooppaan rakennerahojen lobbaamista, infran parantamista ja turismin voimakasta kehittämistä varten. Koen, että minut on otettu nyt jo lämmöllä vastaan.”
 9. “Tänä päivänä kaikki pelimerkit ovat Brysselissä, jonne olen 20 vuotta luonut verkostoa. Haluan olla edunvalvojana sinne suuntaan, jotta sieltä saadaan mahdollisimman suuri tuki rahoitusmielessä koko alueen kehittämiseen.”
 10. “Valmistelen juuri logistista TEN-T moottoritieyhteyttä Turusta Oulun, Rovaniemen ja Inarin kautta Kirkkoniemen satamaan Koillisväylän tavaraliikenteen kuljettamiseksi.”

 

Riitta Erola

 1. Oulu
 2. 1963
 3. Muodollisesti pätevä. Terveystieteiden tohtori.
 4. Ei työssä. Suorittaa lähinnä hallinto-oikeuden opintoja Lapin yliopistossa ja tekee tutkimussuunnitelmaa.
 5. Ei aiempaa kunnanjohtajakokemusta
 6. Oulun hyvinvointipalveluiden palvelutuotantojohtaja ja sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelutuotantojohtaja. Toiminut lisäksi muun muassa vastaanottokeskuksen johtajana ja yrittäjänä.
 7. Syntynyt Ivalossa ja valmistunut ylioppilaaksi Ivalon lukiosta. Perheellä on kesämökki Inarijärvellä, ja Erola vierailee paikkakunnalla vuosittain.
 8. “Ajattelin tämän olevan hyvä ratkaisu, koska lapseni ovat jo aikuisia. Yksi tekijä on kotiseuturakkaus. Jatko-opintojen näkökulmasta Ivalosta on lähes yhtä pitkä matka Rovaniemelle kuin nykyisestä asuinkunnastani Oulusta.”
 9. “Minulla on vankka kunnallishallinnon kokemus vaativista johtamistehtävistä. Tunnen luottamushenkilöorganisaation, kunnallisen johtamisen ja viranhaltijatyön erittäin hyvin. Tunnen hyvin myös sosiaali- ja terveysalan sekä yrityselämää. Minulla on annettavaa kunnalliseen julkisjohtamiseen ja sopiva koulutustausta kunnanjohtajan virkaan.”
 10. “Olen pitkäjänteinen, suunnitelmallinen ja energinen viemään asiat loppuun saakka suunnitellussa aikataulussa. Johdan tavoitteiden kautta.”

 

Yrjö HervaYrjö Herva 2014-11

 1. Helsinki
 2. 1961
 3. Muodollisesti pätevä. Maatalous-metsätieteiden maisteri.
 4. Liikkeenjohdon konsultti palvelu- ja kiinteistöaloilla ja Ab A. Recon Oy:n toimitusjohtaja
 5. Ei aiempaa kunnanjohtajakokemusta
 6. Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan omistaman yrityskonsernin eri johtotehtävissä 1990–2013, isännöitsijä
 7. Historiallisia ja harrastuksiin liittyviä kytköksiä Inariin. Toimii Saariselän alueen hoito-osuuskunnan hallituksen puheenjohtajana.
 8. “Inarin kunnanjohtajan virka on kiinnostava ja vaativa tehtävä. Laaja-alainen homma ja sympaattinen kunta.”
 9. “Pärjäisin työssä kohtuudella ja olisin hyvä vaihtoehto. Olen kokenut johtaja.”
 10. “Yhteistyö Inarin kunnan sidosryhmien ja päätöksentekijöiden, kuntalaisten ja alueen elinkeinojen kanssa sujuu minulta mutkattomasti ja hyvässä hengessä.”

 

Risto Alaheikkaristoalaheikka-10

 1. Tornio
 2. 1959
 3. Muodollisesti pätevä. Ekonomi, kauppatieteiden maisteri.
 4. Tällä hetkellä vapaalla
 5. Ei aiempaa kunnanjohtajakokemusta
 6. Tornion elinkeinoyhtiö Team Botnia Oy:n toimitusjohtaja, SRV:n Venäjän kauppakeskusjohtaja, Espoon Ison Omena kauppakeskuspäällikkö, Citymarkettien markkinointipäällikkö
 7. Tuntee paikkakuntaa vierailijana ja Team Botnia -yhteistyön kautta
 8. “Näen Inarin potentiaalisena kuntana, jonka kunnanjohtajana pystyn käyttämään vahvuuksiani. Matkailu on Inarille iso asia ja kunnalla on uusia mahdollisuuksia Norjan ja Venäjän läheisyyden ansiosta.”
 9. “Minulla on monipuolinen tausta sekä yksityiseltä että julkiselta puolelta. Olen asunut useilla paikkakunnilla, ja minulla on monipuoliset kansainväliset ja kotimaiset verkostot. Kunnanjohtajan tehtävä on tavallaan toimitusjohtajan pesti, jossa kunnanjohtaja vie kokonaisuutta eteenpäin ja johtaa kuntaa.”
 10. “Minulla on monipuolinen kokemus ja osaaminen erilaisista johdon, talous- ja henkilöstöhallinnon, myynnin ja markkinoinnin tehtävistä. Kansainvälinen osaaminen erityisalueena.”
Share
Pop up -paikallislehti